top of page
  • Writer's pictureTali Nachshon-Dag

על הפלא שקורה בצילומי פרוטרט

Updated: Jan 27, 2021

בצילומי פורטרט קורה פלא שבזכותו אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה וזה כל פעם מפתיע ומשמח אותי מחדש.

הרגע הזה שבו אנשים שאני מצלמת, כאלה שלא היתה לי איתם היכרות מוקדמת, מרגישים נח ונפתחים בפני. זה לא קורה מיד, אלא לאט לאט ככל שהצילומים מתקדמים. אני שואלת שאלות, מתעניינת בצורה הכי כנה שיש, בחייהם ובסיפור שלהם, לא כי צריך, אלא כי הם באמת מסקרנים אותי.

המעמד הופך בעיניהם לפחות ופחות מאיים, המצלמה נראית ם יותר ידידותית והם מרגישים יותר נח להיות הם עצמם מולי.


בתמונות - מרים, שנכנסה לי ללב, מתוך סשן צילומי פורטרט בהרי ירושלים#צילומיפורטרט #צילומיתדמית #טלינחשוןדג


19 views0 comments
bottom of page