ונוס   VENUS

The series is documenting women in their 7th-9th decades. In this project I examined the changes the female body undergoes over the years and femininity at these ages. I tried to challenge the current concept of beauty, and the approach that beauty is only exemplified by smooth young bodies. The stains, wrinkles, grey hair and saggy skin, are presented in all their glory to generate thought and acceptance. I wanted to stimulate visibility of older femininity, the physical aspects that are not expressed in the media. 

The series won second place in photography competition "Long Exposure" dealing with the older population of Israel. Competition held by JDC and PHOTO IS:RAEL.  

More details about the competition are available here.

הפרויקט מתעד נשים בעשורים ה-7 עד ה-9 לחייהן. בעבודות אלה אני בוחנת השינויים, שעובר הגוף הנשי עם השנים ואת הנשיות בגילאים אלה. ניסיתי לאתגר את מושג היופי העכשווי ואת התפישה לפיה היופי גלום רק בגוף צעיר וחלק. הכתמים, הקמטים, השיער האפור והעור הרפוי מוצגים במלוא הדרם, במטרה לייצר מחשבה וקבלה. 

רציתי לייצר נראות לנשיות מבוגרת, לפיסיות שאינה מקבלת ביטוי במדיה. 

הסדרה זכתה במקום שני בתחרות צילום "חשיפה ארוכה"' בנושא האוכלוסיה המבוגרת בישראל, מטעם ג'וינט ישראל ועמותת PHOTO IS: RAEL, ומצוגת בתערוכה נודדת ברחבי הארץ.     

על התחרות ניתן לקרוא כאן