top of page

"שזורים"

"שזורים" הנו פרויקט צילום אומנותי המורכב מצילומים וראיונות שמשקפים את סיפור חייהם של דיירי מחלקת הדיור ה"תומך", בכפר הגמלאים "פרוטיאה בהר". אלה הם אנשים בני 90-100 עם סיפורי חיים מרתקים, המגלמים בתוכם את סיפורה של המדינה - ניצולי שואה, לוחמים במחתרות, אנשי צבא ואנשי חינוך.    

ישנו במחלקה שילוב מיוחד של לאומים ושפות - דיירים ילידי הארץ לצד אלה שהגיעו לישראל בגילאים 80+ ודוברים רק את שפת ארץ המוצא (אנגלית, צרפתית). עובדים ערבים, יהודים, חילוניים ודתיים, מטפלים ומטפלות מהודו, מהפיליפינים וממולדובה. 

מערכות היחסים בין הדיירים לבין הצוות הן מאוד קרובות ומצאתי שם הרבה חמלה ואכפתיות. המפגש התרבותי והאנושי הזה הוא מרתק. התמונות וסיפורי החיים שהעלתי על הכתב נמצאים בחלל הלובי של המחלקה. 

הפרויקט מומן על ידי המכללה האקדמית ספיר - המחלקה לתרבות יצירה והפקה, והוא יוזמה של שחר פרי, תלמידת תואר שני במחלקה. כמו כן, מומן על ידי הדיור התומך עצמו. 

זהו פרויקט חברתי שהחשיבות שלו היא התהליך שעברו הדיירים במהלך שלושת החודשים ששהיתי במקום - דרך הראיונות והצילומים וגם כעת כאשר הצילומים והסיפורים שלהם תלויים במחלקה. בנוסף - הנכחה והשמעת הקול של אוכלוסיה שנתפסת בחברה כבלתי רלוונטית. 

bottom of page