top of page
  • Writer's pictureTali Nachshon-Dag

פרט חשוב על צילומי משפחה

סשן צילומי משפחה עם ילדים קטנים יכול להיות מאתגר.

הם לא תמיד מבינים מה האישה הזו (אני) רוצה מהם או את החשיבות של היום הזה

והמזכרת שתישאר להם לעתיד.


אחת הדרכים לגייס את אלה שפחות משתפים פעולה היא פשוט "לתת להם להיות".

לאפשר להם להתרוצץ במרחבים, להתחבק עם ההורים,

לחפש דברים מעניינים בטבע

ופשוט להיות שם בצד ולתעד בלי שירגישו את הנוכחות שלי.

ואז הרגעים הקטנים והחמודים קורים מעצמם והתמונות מדברות פשטות, אותנטיות וקירבה.

6 views0 comments
bottom of page